Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Hội, huyện U Minh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các ngành liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đội thi khối Mặt trận, đoàn thể tham gia Hội thi.

Tham dự hội thi có 13 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 người. Hội thi với nội dung “Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Khánh Hội chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hội thi nhằm giúp cho cán bộ, công chức xã và Nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giúp cho Nhân dân hiểu rõ vai trò cộng đồng là chủ thể xây dựng nông thôn mới tại địa bàn, lấy nội lực là căn bản đồng thời hiểu kỹ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 13 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyết khích. Đơn vị Đồn Biên phòng Khánh Hội đạt giải nhất.

Hồng Mận