Sáng ngày 16/9/2020, Đoàn công tác tỉnh do ông Nguyễn Thành Niệm, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp với Đoàn công tác huyện đã đến thăm, tặng quà tại Salatel, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Senne Đôn ta năm 2020 tại xã Khánh Hòa và xã Khánh Lâm. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trịnh Ngọc Dung cùng tham dự với đoàn.

Thăm, chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta năm 2020 tại xã Khánh Hòa

Tại mỗi điểm đến, Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên đồng bào dân tộc Khmer phát huy tinh thần yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tiếp tục tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời yêu cầu đồng bào dân tộc Khmer tổ chức Lễ hội theo nếp sống lành mạnh, văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,… Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống Covid-19 trong quá trình diễn ra Lễ.

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh tặng mỗi điểm 01 phần quà và 03 triệu đồng tiền mặt và trao 12 suất quà gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người dân tộc, mỗi hộ 400.000 đồng; huyện tặng mỗi điểm 01 phần quà và 01 triệu đồng tiền mặt, tặng 21 suất quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người dân tộc, mỗi hộ 400.000 đồng.

Gia Huy