Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 | Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh