“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.524/MTTQ-BTTCông văn10/09/2020V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
2.67-KH-MTTQ-BTTKế hoạch09/09/2020Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
3.66-KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/09/2020MTTQVN thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị "Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030"
4.516-MTTQ-BTTCông văn03/09/2020V/v đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19
5.63-KH-MTTQ-BTTKế hoạch31/08/2020V/v Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
6.1421-CV/TUCông văn16/05/2020V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình hỗ trợ người khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh
7.27/HD-MTTW-BTTHướng dẫn28/04/2020Hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
8.42/NQ-CPNghị quyết09/04/2020Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
9.17/3/2020Công văn17/03/2020Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống COVID - 19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
10.18/MTTQ-BTTKế hoạch02/01/2020Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác giảm nghèo bềnh vững năm 2020