“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.971/BC-MTTQ-BTTBáo cáo02/03/2023Thu, Chi hoạt động Quỹ Quyên góp, ủng hộ phòng chống Covid-19 năm 2022
2.2050-MTTQ-BTTCông văn30/11/2022V/v đăng tải thông tin các tổ chức, cá nhân đóng góp Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022
3.184/KH-MTTQ-BTTKế hoạch11/10/2022Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022
4.1937/MTTQ-BTTCông văn30/09/2022V/v đăng tải thư ngỏ và thông tin các tổ chức và cá nhân đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022
5.53/KHBCTNCTKế hoạch11/05/2022Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022
6.43/KH-BCĐKế hoạch11/05/2022Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025
7.93/KH-UBNDKế hoạch11/05/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8.92/KH-UBND Kế hoạch06/05/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
9.2604/UBNDKGVXKế hoạch05/05/2022 Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề năm 2022 "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
10. 81/KH-UBNDKế hoạch18/04/2022Kế hoạch triển khai “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022.