“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vị rút COVID - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.17/3/2020Công văn17/03/2020Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống COVID - 19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
2.18/MTTQ-BTTKế hoạch02/01/2020Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác giảm nghèo bềnh vững năm 2020
3.136-KH/TUKế hoạch03/01/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
4.202/MTTQ-BTTCông văn03/02/2020V/v Triển khai công tác phòng, chống virut Corona
5.Thư ngỏCông văn12/12/2019Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng dịch vụ Công Quốc gia
6.125/KH-UBNDKế hoạch30/09/2019Thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh
7.7/KH-MTTQ-BTTKế hoạch16/09/2019Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
8.01/HD-MTTQ-BTTHướng dẫn09/09/2019V/v lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
9.1/KH-MTTQ-BTTKế hoạch01/08/2019Kiểm tra việc xây dựng, nhân rộng mô hình và công tác giảm nghèo bền vững năm 2019
10.192/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/07/2019Tham gia một số hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2020