“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng
2.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng
3.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng
4.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng
5.68-KH-MTTQ-BTTKế hoạch28/10/2020V/v Sơ kết 05 năm thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020
6./MTTQ-BTTTài liệu tham khảo19/10/2020 THƯ KÊU GỌI: ủng hộ đồng bào miền Trung và nông dân Cà Mau khắc phục hậu quả thiên tai
7.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn bản trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
8.255/BC-MTTQ-BTTBáo cáo02/10/2020BC Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
9.524/MTTQ-BTTCông văn10/09/2020V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
10.67-KH-MTTQ-BTTKế hoạch09/09/2020Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020