Sáng ngày 26/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp Phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự và chủ trì Phiên trù bị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 351 đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 351 đại biểu tham dự

Đại hội phiên trù bị đã thống nhất thông qua các nội dung: bầu cử các cơ quan lãnh đạo, điều hành, giúp việc của Đại hội; quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Chương trình Đại hội chính thức, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội, hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt của đại biểu trong Đại hội; công bố các quyết định chia tổ thảo luận.

Theo Chương trình được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của 351 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phiên khai mạc được tổ chức sáng ngày 27/10. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện 4 nội dung trọng tâm là Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trọng Vy