Sáng ngày 11/7/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức hội nghị lần thứ Mười, khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện Đầm Dơi tập trung triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc được hướng dẫn, triển khai có sự thống nhất về chủ trương, việc làm được cụ thể hóa tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện. Kết quả, đã tuyên truyền với nhiều hình thức trên các lĩnh vực hơn 700 cuộc, với trên 10.000 lượt người tham gia; chọn xã Tân Dân làm chỉ đạo điểm Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã của huyện; xây dựng mới 114 mô hình, đăng ký hỗ trợ giúp 157 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; vận động đóng góp, hỗ trợ an sinh xã hội trên 7,4 tỷ đồng; triển khai xây dựng, sửa chữa 42 căn nhà Đại đoàn kết; khám bệnh miễn phí 4.096 lượt người; giúp 627 lượt học sinh nghèo, giúp phát triển sản xuất 158 lượt; vận động, hỗ trợ 1.200 thẻ bảo hiểm cho hộ cận nghèo trị giá trên 200 triệu đồng; hòa giải thành 80/90 đơn, vụ việc; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 32 công trình,…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện Đầm Dơi đã đạt được, lưu ý địa phương thời gian tới tiếp tục phát huy những mặt tích cực và khắc phục hạn chế; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện một số mặt công tác trong thời gian tới và chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trọng Vy