Chiều ngày 04/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ Năm khoá IX nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 và thực hiện công tác nhân sự. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Phó Trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thanh Tuyền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng, đã đến dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá những kết quả mà Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm qua; thảo luận đề ra Chương trình, phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao hoa cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những thành tích của Mặt trận và đoàn thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đề nghị thời gian tới Mặt trận thực hiện tốt vai trò trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Tập trung tuyên truyền, phát động, tạo không khí đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính quyền cần phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ triển khai các hoạt động và thực hiện tốt công tác dân vận, chính quyền. Mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân nhằm quy tụ sức mạnh tổng hợp từ các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò nồng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, nâng cao hiệu quả phản biện xã hội,…

Hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Trần Văn Hiện, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo Ban công tác phía nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Nguyên Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Trọng Vy