Sáng ngày 08/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 15; Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quân; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Dương Thu Hiền; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Hận đã đến dự.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Theo chương trình, kỳ họp lần này diễn ra trong 02 ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 29 báo cáo và 17 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện cho biết đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, thời điểm chuẩn bị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp lần này diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; đồng thời, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến chính sách an sinh xã hội và sự phát triển của tỉnh.

Trọng Vy