Chiều ngày 20/12/2018, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận năm 2018 trên địa bàn huyện Cái Nước.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, các cuộc vận động; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền được trên 2.420 cuộc với hơn 63.180 người tham dự. Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký thực hiện 94 mô hình do Mặt trận chủ trì; giảm 40 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo do Ban công tác Mặt trận hỗ trợ để thoát nghèo. Kết quả, đã công nhận 34 mô hình, còn lại đạt từ 50% đến 80%; giúp 21/40 hộ thoát nghèo, 15/18 hộ nghèo thoát nghèo. Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, chọn 01 đơn vị điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Việt Nam”. Vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 1,4 tỷ đồng; vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội tại địa bàn trên 25,8 tỷ đồng. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 54 cuộc, hòa giải thành 157/194 đơn thư. Qua đó, đã tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để chung tay xây dựng địa phương ngày thêm phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đánh giá, ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã đạt được. Lưu ý địa phương thời gian tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; cơ cấu nhân sự cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Tỉnh và Trung ương; phối hợp, phân rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; việc xây dựng mô hình phải tạo sự rõ nét vai trò Mặt trận chủ trì thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Khảo sát thực tế việc xây dựng mô hình trồng hàng rào cây xanh trên địa bàn ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn khảo sát thực tế việc xây dựng mô hình trồng hàng rào cây xanh trên địa bàn ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước.

Mai Thành