Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 10/3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn về xây dựng và nhân rộng mô hình. Ngày 17/8 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị trấn Năm Căn phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Lễ công nhận mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại Tổ 1, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn. Đến dự có ông Nguyễn Tài Nguyên, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn; Ông Nguyễn Triều Ấm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn; bà Phạm Kim Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn và đông đảo bà con nhân dân trong tổ.

Trao Quyết định công nhận mô hình cho đại diện thành viên “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”

“Tổ tự quản bảo vệ môi trường” được triển khai thực hiện trên tuyến đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 01km với 39 hộ dân và có điểm trường Trung học cơ sở thị trấn Năm Căn thuộc địa bàn Tổ 1, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn. “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, khóm Cái Nai quy định thời gian thực hiện việc bảo vệ mội trường là vào lúc 16 giờ ngày 5 hàng tháng Ban công tác Mặt trận khóm Cái Nai cùng với các hộ dân tiến hành ra quân làm vệ sinh từng hộ và khu vực trên tuyến đường này. Nhận thức được tầm quan trọng đó, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” được thành lập tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

Ông Tô Quốc Diệp, người dân trong Tổ chia sẻ: “Để góp phần cùng thị trấn Năm Căn thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hưởng ứng các phong trào do thị trấn và khóm Cái Nai phát động mỗi hộ gia đình chúng tôi hăng hái, tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường như: tổ chức trồng hoa, trồng cây xanh trước nhà, tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư, hạn chế sử dụng túi ni lông, thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình”.

Việc “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” được thành lập, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về mối nguy hại của việc ô nhiễm môi trường đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đồng thời, qua đây nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Phạm Kim Luyến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn chia sẻ thêm: “Mong rằng trong thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các hộ dân trong Tổ mà đặc biệt là sự đôn đốc, nhắc nhở của Tổ bảo vệ môi trường của khóm Cái Nai; tiếp tục nhân rộng mô hình này trong toàn địa bàn của khóm Cái Nai để góp phần cùng thị trấn tiến tới xây dựng đô thị văn minh”.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Triều Ấm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn chỉ đạo: “Thứ nhất, thì chúng ta thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn các khóm của mình quản lý. Thứ hai, các cơ quan, tổ chức, các cơ sở kinh doanh, cũng như trường học đặc biệt quan tâm thực hiện việc tự bảo vệ môi trường xung quanh khuôn viên, góp phần xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn trong thời gian tới được tốt hơn”.

Kết thúc lễ công nhận, các đại biểu và người dân tiến hành gắn bảng “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại đầu tuyến đường. Được biết, đây cũng là “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” đầu tiên trên địa bàn thị trấn Năm Căn được thành lập./.

          Tài Nguyên