Ngày 04/9/2019, Tổ giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện làm Tổ phó, cùng các thành viên trong Tổ đã có buổi giám sát việc thực hiện kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và việc vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2017, năm 2018 trên địa bàn xã Việt Thắng và xã Nguyễn Việt Khái.

Đại biểu tham dự buổi giám sát tại xã Nguyễn Việt Khái

Qua giám sát theo báo cáo và tình hình thực tế, thay mặt Tổ giám sát, đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn xã trong thời gian qua. Tuy nhiên, để thực hiện tốt trong thời gian tới, đề nghị Ban chỉ đạo của 2 xã cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước cấp, thì Ban chỉ đạo nên vận động thêm từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân để thực hiện phong trào tốt hơn; thường xuyên rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; củng cố, kiện toàn lại Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” xã; xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể, vận động quỹ trong năm 2019, tập trung trong tháng cao điểm (từ ngày 17/10 - 18/11/2019) nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo./.

 Văn Vinh