Ngày 25/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021.  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp của thành phố Cà Mau đã cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận năm 2020 đạt kết quả tích cực, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể ngày càng được đổi mới, chú trọng, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ động xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường xây dựng nhân rộng các mô hình, thực hiện công tác giảm nghèo; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình giám sát; đặc biệt, trong tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện phòng, chống đại dịch Covid - 19; kịp thời giám sát việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do đại dịch Covid – 19. Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Quỹ “Vì Người nghèo” tiếp nhận trên 6 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 45 căn nhà Đại đoàn kết; vận động hỗ trợ tết cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn với tiền mặt 117 triệu đồng, 2.141 suất quà, 20 xe đạp, 25,5 tấn gạo, 400 thùng mì, và vật chất khác quy thành tiền 144,9 triệu đồng. Chủ trì giúp 19/44 tổng số hộ đăng ký giúp thoát nghèo; chuyển qua cận nghèo 06 hộ; thoát cận nghèo 44 hộ, thoát nghèo bền vững 04 hộ,…

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 05 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau khoá XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trao bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền biểu dương những kết quả mà thành phố đã đạt được. Đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố Cà Mau tập trung thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; nắm thân nhân có người Việt Nam ở nước ngoài để tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh khi về nước; phối hợp chăm lo Tết cho nhân dân, không để ai vì bất kỳ hoàn cảnh nào mà không có Tết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các mô hình, công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ảnh, kiến nghị nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố Cà Mau, tặng bằng khen cho 07 tập thể, cá nhân với thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Trọng Vy