Sáng ngày 26/5/2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do Tập đoàn T&T Group hỗ trợ đồng bào trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng tiếp nhận 500 triệu đồng do Tập đoàn T&T Group hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19.

Tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Vững tin Việt Nam” do Tập đoàn T&T Group hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19.


Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ghi nhận, biểu dương việc làm thiết thực của Tập đoàn T&T Group đối với Cà Mau; mong muốn thời gian tới Tập đoàn T&T Group tiếp tục đến với Cà Mau để đồng bào nghèo, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau được chia sẻ, tiếp nhận sự hỗ trợ của Tập đoàn.

Trúc Hằng