Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Đông; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tô Hoài Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Minh Sơn chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2018.

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, mối quan hệ phối hợp làm việc ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Thể hiện rõ ở các lĩnh vực như: tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tiếp xúc cử tri; xây dựng các nghị quyết, văn bản vi phạm pháp luật; hoạt động giám sát; phản ảnh kiến nghị, trả lời kiến nghị và các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ làm việc giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu thống nhất và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế nhất định cần khắc phục trong thời gian tới, đó là công tác thông tin phối hợp đôi lúc chưa kịp thời, trong tiếp xúc cử tri vẫn còn một số đơn vị tham dự chưa đúng thành phần,… Theo đó, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề ra 10 nhóm nhiệm vụ công tác trong thực hiện Quy chế phối hợp năm 2019, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Tài Nguyên