Thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện U Minh năm 2018, vừa qua, Đoàn giám sát do bà Lê Ánh Hồng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát về việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Khánh An và xã Khánh Hòa. Tại mỗi xã Đoàn giám sát chia làm 2 tổ đi kiểm tra thực tế tại các ấp trên địa bàn xã, kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình và đến thăm các hộ nghèo, cận nghèo do Mặt trận, các đoàn thể đăng ký thoát nghèo trong năm 2018.

Một buổi giám sát của UBMTTQVN huyện U Minh tại xã Khánh Hòa

Kết quả thực hiện từ khi công nhận đến nay: Nhìn chung 2 xã đã tập trung chỉ đạo và duy trì nâng chất đạt các tiêu chí đã được công nhận (theo Quyết định số 705/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cà Mau). Tuy nhiên, qua giám sát thì vẫn có một số tiêu chí đạt chưa cao, cụ thể là tiêu chí số 8 (Thông tin và tuyên truyền) do trạm truyền thanh xã và các cụm loa tới ấp đã bị hư chưa đầu tư sữa chữa lại; tiêu chí số 11 (hộ nghèo) tỷ lệ hộ nghèo tăng cao hơn so với thời điểm mới được công nhận, do triển khai điều tra hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020; tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất) do các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả nên đã giải thể.

Kết luận buổi làm việc bà Lê Ánh Hồng, thay mặt Đoàn giám sát, đánh giá cao kết quả đạt được của 2 xã, qua đây thấy được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Ủy ban nhân dân, công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của xã; thể hiện vai trò gương mẫu, nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư; nhận thức người dân được nâng lên, tạo được sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân, nhân dân chủ động tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 2 xã cần quan tâm tập trung chỉ đạo củng cố các tiêu chí chất lượng còn thấp; quan tâm chỉ đạo tiêu chí 17 (môi trường), tiếp tục vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến lộ, tăng cường trồng hàng rào cây xanh, tháo dỡ nhà vệ sinh trên ao, hồ,… tận dụng bờ, líp, sân vườn trồng hoa màu tăng thu nhập gia đình theo Nghị quyết 07 của Huyện ủy.

Nguyễn Khỏe