Sáng ngày 16/4/2018, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Monivongsa,  phường 1, thành phố Cà Mau.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng chúc đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, tiết kiệm và hạnh phúc

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau Lê Dũng thông tin cơ bản tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2018 và những chủ trương, giải pháp để nâng cao đời sống đồng bào Khmer. Lưu ý các cấp, các ngành thời gian tới tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; mong muốn đồng bào Khmer tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống.

Dịp này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau Lê Dũng ân cần thăm hỏi, chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, lành mạnh, tiết kiệm và hạnh phúc.

Trọng Vy