Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đầm Dơi tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Văn Chuộng đã đến dự.

Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay 23 triệu đồng với lãi suất 0%/năm để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi

Tại buổi lễ, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đầm Dơi đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay 23 triệu đồng với lãi suất 0%/năm để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 đối với hộ kinh doanh Trường Hận, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

Đây là hợp đồng tín dụng thực hiện theo tinh thần Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trọng Vy – Văn Chuộng