Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT ngày 02/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành kiểm tra một số mặt trọng tâm trong công tác phong trào tại 03/07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kiểm tra công tác phong trào trên địa bàn xã Viên An Đông

Tổ kiểm tra đã làm việc với 03 đơn vị là xã Tân Ân, xã Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc. Tổ kiểm tra khảo sát thực tế 05 mô hình do Mặt trận chủ trì như: “vận động nhân dân treo cờ đẹp, đúng quy định” ấp Ô Rô, xã Tân Ân; mô hình “thắp sáng đường quê” ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân; mô hình “tổ hợp tác vèo cua” ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông; mô hình “nuôi cua thương phẩm trong vuông tôm nuôi trồng thủy sản” ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông; mô hình “tổ hợp tác khôi phục ngư lưới cụ” khóm 8, thị trấn Rạch Gốc. Ngoài ra, Đoàn khảo sát thực tế 05 hộ nghèo, cận nghèo được Ban công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ, Chi hội Hội Nông dân đăng ký giúp thoát nghèo trong năm 2020.

Nhìn chung, các mô hình được Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm thực hiện đúng hướng dẫn, phù hợp với điều kiện thực tế và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng; Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp, khóm có sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất, vươn lên thoát nghèo có hiệu quả. Những hộ đã được đăng ký giúp đỡ, đa phần đều chí thú làm ăn, có khả năng thoát nghèo và thoát cận nghèo trong năm 2020.

                                                                                                Thanh Nhàn