Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã tham gia đoàn công tác kiểm tra chéo Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2018 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm Trưởng cụm. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã đến dự, chủ trì hội nghị tại tỉnh An Giang và Kiên Giang.

 

Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2018 gồm có các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện. Mỗi tỉnh đều có một thế mạnh riêng và có những cách làm sáng tạo để thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận tại địa phương. Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh:

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu làm việc tại tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại tỉnh Kiên Giang

Trúc Hằng