Ngày 30/9/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào quý IV năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào quý IV năm 2020.

Công tác phong trào trong quý IV/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đáng chú ý là các hoạt động xung quanh Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đối với việc triển khai các chương trình trọng điểm trong quý IV, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để có nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng tiền mặt và các chương trình an sinh xã hội, việc phân bổ quỹ phải được công khai, minh bạch, đúng đối tượng để giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn của năm 2020, việc chăm lo tết cho người nghèo cần được quan tâm để người nghèo có một cái Tết đầm ấm, an vui. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên để tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong nhân dân. Mặt trận các cấp cần tăng cường công tác phối hợp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và bám sát vào những vấn đề nóng để giải quyết đến tận cùng, không thể để một việc nhỏ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, như thế sẽ khó khăn và tác động đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,…

Trúc Hằng