Sáng ngày 30/01 Ủy ban MTTQVN với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp năm 2018. Đến dự hội nghị có ông Tô Hoài Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Lê Văn Ngời, Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa MTTQ-HĐND-UBND huyện

Năm 2017, Ủy ban MTTQVN với HĐND, UBND huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Ngày vì người nghèo”…

Kết quả năm 2017, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp tổ chức cho 08 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 19 điểm, có hơn 990 cử tri đến dự, với 173 lượt cử tri tham gia phát biểu, có 451 vấn đề đặt ra trên các lĩnh vực như: Đất đai, nước sạch, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, điện, cầu, lộ giao thông nông thôn,... Hầu hết, các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri được đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan giải đáp tại chỗ, được cử tri đồng tình, thống nhất. Còn lại 06 ý kiến, kiến nghị được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp chuyển cơ quan thẩm quyền trả lời theo quy định. Phối hợp thực hiện 30 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề về: triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; việc thực hiện một số chế độ chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; việc phân bổ dự toán ngân sách cấp xã và vốn đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công và đối tượng chính sách khác; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; công tác cải cách hành chính năm 2017; công tác xét xử án của Tòa án nhân dân huyện Năm Căn; tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch giám sát đầu tư cộng đồng và công tác giảm nghèo bền vững năm 2017 tại  08 đơn vị UBND xã, thị trấn (trong đó: giám sát trực tiếp UBND xã Lâm Hải và xã Hiệp Tùng; các xã, thị trấn còn lại giám sát gián tiếp qua báo cáo).

Dịp này, Ủy ban MTTQVN với UBND và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018./.

Tài Nguyên