Ngày 26/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Sông Hậu do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm Trưởng cụm năm 2018 đã có buổi làm việc, kiểm tra chéo Cụm thi đua tại tỉnh Cà Mau. Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang Danh Phúc chủ trì hội nghị.


 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương báo cáo tại buổi làm việc

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận đạt nhiều kết quả, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh – xã hội được triển khai sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được tăng cường, tập trung hướng về cơ sở; cụ thể việc thực hiện các nội dung, mô hình, phần việc, nhiều mô hình mới điển hình tiên tiến, nổi bật các mô hình tự quản ở khu dân cư, mô hình xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Công tác giảm nghèo tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện hiện; các mô hình hiệu quả được nhân rộng, vai trò của Trưởng ban Công tác Mặt trận ngày càng được phát huy. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 – 2024) được tăng cường; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam được quan tâm, nhất là cấp cơ sở; chủ động thực hiện các chương trình giám sát; các chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận trên Trang thông tin điện tử của Mặt trận; việc tham gia hướng dẫn, tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng và Đại hội nhiệm kỳ mới được quan tâm.

Tiêu biểu một số kết quả nổi bật như: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng và nhân rộng được 1.094 mô hình, tiến hành công nhận 223 mô hình; phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng 259 mô hình. Riêng, các tổ chức thành viên đã xây dựng là 818 mô nình; có 473 mô hình Nhân dân tự xây dựng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận đã hỗ trợ 873 hộ thoát nghèo, đạt 78,43% số hộ đăng ký.

Quỹ “Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 60,5 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 12,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tiếp nhận vật chất quy ra tiền trên 47,8 tỷ đồng; gồm có xây dựng 69 cây cầu giao thông nông thôn, 675 căn nhà Đại đoàn kết, 55 giếng nước, gần 48.000 suất quà, trên 538 tấn gạo, 90 xe lăn, 448 xe đạp cho học sinh; giúp đỡ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 8.700 lượt người nghèo.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 1.080 công trình xây dựng do Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Qua giám sát, đã phát hiện 08 trường hợp xây dựng chưa đảm bảo theo yêu cầu, đề nghị chủ thầu khắc phục kịp thời. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp nhận 121 đơn yêu cầu, kiến nghị, đã kịp thời phân loại, xử lý theo quy định, chuyển 25 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét; các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.316 đơn, hòa giải thành 1.119 đơn, đạt 85%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì tổ chức giám sát được 141 cuộc; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát, khảo sát 109 cuộc trên các lĩnh vực. Qua giám sát đã kiến nghị các ngành chức năng điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, kịp thời giải quyết các yêu cầu chính đáng, họp pháp của nhân dân.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trả lời ý kiến đại biểu đặt ra lĩnh vực phong trào của Mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trả lời ý kiến đại biểu đặt ra lĩnh vực dân chủ pháp luật và dân tộc – tôn giáo của Mặt trận

Trúc Hằng