Ngày 17/6/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Năm Căn.

Đoàn khảo sát thực tế hộ cận nghèo do Ban công tác Mặt trận ấp 1, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn đăng ký nhận hỗ trợ, giúp thoát nghèo năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều nội dung trọng tâm, phong phú; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai sâu rộng; công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được chỉ đạo cụ thể, phần lớn nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động tại địa phương. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền trên 3.190 cuộc với 143.640 lượt người dự; đăng ký thực hiện 96 mô hình để góp phần giảm nghèo, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; Ban công tác Mặt trận ấp, khóm đăng ký giúp đỡ 65 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp 107 hộ nghèo, cận nghèo, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào nghèo tại địa phương. Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận trên 332 triệu đồng để xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất và thực hiện công tác chăm lo cho đồng bào nghèo. Chủ động xây dựng và triển khai giám sát 06 đơn vị về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 và tuyên truyền nhân dân hiểu về tiêu chuẩn của đối tượng hưởng lợi, phát huy dân chủ trong nhân dân để thảo luận, thống nhất danh sách niêm yết đối tượng hưởng lợi, …

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả mà Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã đạt được, thời gian tới cần tích cực thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả do Mặt trận chủ trì thực hiện; quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường phát huy dân chủ cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, giải thích kịp thời cho dân hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn hưởng chính sách hỗ trợ cho người dân bị gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Kiểm tra công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

Trước đó cùng ngày, Đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn và khảo sát hộ nghèo, cận nghèo do Ban công tác Mặt trận ấp 1, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn đăng ký nhận hỗ trợ, giúp thoát nghèo năm 2020 và kiểm tra công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã hướng dẫn, giải thích một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Trọng Vy