Chiều ngày 04/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4, thành phố Cà Mau tổ chức Hội thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” năm 2018.

Quang cảnh hội thi

Hội thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” năm 2018 do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4, thành phố Cà Mau tổ chức thu hút 10 đội thi gồm 05 Ban công tác Mặt trận khóm và 05 tổ chức thành viên của Mặt trận. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, không chỉ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng hoạt động thực tiễn về công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ các tổ chức thành viên. Qua đó, tuyên truyền, động viên, đoàn kết nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của phường ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, thông qua hội thi nhằm trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn làm công tác Mặt trận.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 07 giải khuyến khích cho các đội tham gia. Đơn vị khối công đoàn cơ quan đạt giải nhất.

Minh Lăng – Trúc Hằng