Ngày 28/8/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi Toạ đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đồng chủ trì buổi Toạ đàm.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đồng chủ trì buổi Toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, có 11 ý kiến đại biểu tham gia ý kiến. Đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung về: công tác tổ chức tiếp xúc cử tri; công tác điều hành Hội nghị tiếp xúc cử tri; hình thức, nội dung tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; việc theo dõi tổng hợp ý kiến cử tri, trách nhiệm, nội dung tổng hợp ý kiến cử tri; việc lựa chọn địa điểm, thành phần, số lượng đại biểu và cử tri tại mỗi cuộc tiếp xúc cử tri; thông tin, tuyên truyền đến cử tri và vai trò của đại biểu trong việc tiếp thu, trả lời, giải đáp ý kiến cử tri; theo dõi việc thực hiện lời hứa tại các cuộc tiếp xúc cử tri, hình thức thông tin kết quả thực hiện đến cử tri.

Qua đó, đại biểu kiến nghị cấp thẩm quyền sớm ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong đó có hướng dẫn nội dung tổ chức tiếp xúc cử tri; ban hành chế độ chính sách hỗ trợ cho Ban công tác Mặt trận ấp, khóm trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri; Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành quy chế phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, nhất là nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề, nơi cư trú, nơi làm việc…; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri; triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Mai Thành