Sáng ngày 31-12-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Bằng Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có ông Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Thân Đức Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì Hội nghị gồm ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được công tác Mặt trận năm 2019, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

Theo đó, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện 5 Chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 57 tỷ đồng, các hoạt động an sinh xã hội trên 100 tỷ đồng; hỗ trợ cho 811 hộ thoát nghèo; hướng dẫn xây dựng được 1.133 mô hình các loại; tích cực phối hợp thực hiện các chương trình, phong trào, hoạt động liên tịch với các ngành có liên quan như tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia bảo vệ môi trường; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống mua, bán người; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chủ trì giám sát 77 cuộc; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn củng cố tổ chức, bộ máy Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; trọng tâm là tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới thông qua các tổ chức Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Nhóm nòng cốt,...

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao cờ xuất sắc toàn diện cho đơn vị huyện U Minh; cờ xuất sắc cho 03 đơn vị gồm huyện Năm Căn, huyện Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau; tặng bằng khen cho 21 tập thể, 21 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong năm qua. Đồng thời, đề nghị năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy quyền làm chủ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam”,…

           Quan Thắng