Sáng ngày 20/02/2020, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng, đồng chí Lưu Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo tại địa phương đã đến dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận - Mặt trận năm 2019 của huyện Trần Văn Thời.

Đồng chí Trương Linh Phượng trao Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận.

Năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Trần Văn Thời tiếp tục được tăng cường và có những chuyển biến tích cực. Kịp thời nắm tình hình và vận động nhân dân đồng thuận, đoàn kết chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Dân chủ ở cơ sở được tăng cường, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các tổ chức thành viên đã bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là các nhiệm vụ đã đăng ký với cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ động phối hợp với chính quyền và các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện; các nội dung của Đại hội đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm tiếp tục được củng cố, kiện toàn; nội dung và phương thức hoạt động có sự đổi mới; hoạt động phối hợp hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên có sự thống nhất cao, chặt chẽ hơn. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền 1.870 cuộc, có 38.436 lượt người tham dự. Mặt trận Tổ quốc giúp đỡ, hỗ trợ thoát nghèo được 169/175 hộ, đạt 96,57%. Thực hiện 204/284 mô hình do Mặt trận chủ trì có hiệu quả được nhân rộng, đạt 71,83%. MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn luỹ kế đến nay trên 11,3 tỷ đồng (gồm tổng vật chất quy ra tiền) để xây 47 cây cầu bê tông; 70 căn nhà cho người nghèo; trao 9.057 suất quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, 162 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 197 suất học bổng; 35 giếng nước, 44.900 kg gạo, 47.100 cuốn tập học sinh và nhiều hỗ trợ vật chất khác.

Trọng Vy