Sáng ngày 27/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nhiều hiện vật do Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phường 7, thành phố Cà Mau vận động, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tổ chức, cá nhân phường 7, thành phố Cà Mau vận động, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Các hiện vật là các nhu yếu phẩm như: sữa Cô gái Hà Lan 15 thùng; cháo gói 20 thùng; mì gói 154 thùng; mền 02 bao; bánh 05 thùng. Tổng giá trị hiện vật quy thành tiền trên 24 triệu đồng do Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phường 7, thành phố Cà Mau vận động, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Trúc Hằng