Sáng ngày 09/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Trần Thanh Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Hoàng Rắt, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp: Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp và Công an huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết quả đã tuyên truyền được 768 cuộc, có hơn 41.310 lượt người dự; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân được phát huy; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; Đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, giảm nghèo bền vững 99 hộ và thực hiện 103 mô hình do Mặt trận chủ trì; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; vận động thu Quỹ “Vì người nghèo” trên 482 triệu đồng, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến địa phương trao cầu, nhà, xe đạp, học bổng, quà,… với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt đã chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ 8/8 xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đáng giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh trong thời gian qua. Thời gian tới yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; tập trung triển khai thực hiệbn chương trình công tác Mặt trận sáu tháng còn lại năm 2019 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nguyễn Khỏe