Sáng ngày 27/9/2019, Đại diện lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh phối hợp đoàn công tác của tỉnh do Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Thành Niệm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách người dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Senne Đôn ta năm 2019 tại 02 điểm Salatel xã Khánh Hòa và xã Khánh Lâm.

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Thanh Phương trao quà tại Salate xã Khánh Lâm

Tại mỗi điểm đến Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên đồng bào dân tộc Khmer phát huy tinh thần yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tiếp tục tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời yêu cầu đồng bào dân tộc Khmer tổ chức Lễ hội theo nếp sống lành mạnh, văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan…

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh tặng mỗi điểm 01 phần quà và 3 triệu đồng; huyện tặng mỗi điểm 1 triệu đồng và thăm, tặng quà cho 27 gia đình chính sách người dân tộc (300.000 đồng/hộ).

                                                                                                                Gia Huy