Trong những ngày qua, tình trạng thiên tai mưa dông, gió lốc và triều cường dâng cao gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn huyện U Minh, thiệt hại nhiều ở 2 xã Khánh Hội và Khánh Tiến. Tính đền nay, có 50 căn nhà sập hoàn toàn, 109 căn nhà tốc mái, 816 hộ nhà bị ngập gây thiệt hại nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng.

Trao quà cho đồng bào nghèo

Trước tình hình trên, Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi, động viên và hướng dẫn, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại; vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện hỗ trợ tiền, vật chất nhằm giúp đỡ một phần khó khăn cho người dân.

Theo số liệu thống kê đến hết ngày 11/8/2019, huyện đã chi hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với số tiền 870,2 triệu đồng. Trong đó: ngân sách huyện hỗ trợ 120 triệu đồng; vận động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân 750,2 triệu đồng (tiền mặt: 224,9 triệu; 1.234 suất quà quy ra tiền 525,3 triệu). Số tiền, quà vận động đã được chính quyền địa phương tổ chức trao trực tiếp đến những hộ gặp khó khăn, thiệt hại. Qua đây đóng góp và chia sẻ phần nào những khó khăn, thiệt hại của người dân do thiên tai gây ra.

Nguyễn Khỏe