Ngày 20/4/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 1.000 khẩu trang y tế do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ.

Tiếp nhận 1.000 khẩu trang y tế do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận, biểu dương sự ủng hộ hết sức thiết thực, ý nghĩa của Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đóng góp các chương trình an sinh – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trúc Hằng