Thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện năm 2019, ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Hữu Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với xã Phú Hưng về việc triển khai và thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể và Phòng Tư pháp huyện.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Xã Phú Hưng có 10 tổ hòa giải được thành lập ở mỗi ấp trên địa bàn xã, có 50 hòa giải viên (Nam 39 vị, nữ 11 vị). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho công chức chuyên môn hướng dẫn các mẫu biểu, cập nhật các văn bản mới, in ấn cấp phát cho các Tổ hòa giải để làm cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được thuận lợi.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019, các tổ hòa giải trong xã đã tiếp nhận 49 đơn yêu cầu của Nhân dân, đưa ra hòa giải 49 đơn, trong đó: hòa giải thành 37 đơn (đạt 75,5%). Nhìn chung, công tác hoà giải ở cơ sở tại xã Phú Hưng đã giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cẩm Tú