Ngày 14/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cái nước tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 92 vị đại biểu là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 14-16/8/2019, đại biểu tham dự được triển khai các nội dung cơ bản của 06 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới hiện nay và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận cơ sở trong thời gian tới.

Cẩm Tú