Ngày 13/7/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì và chỉ đạo hội nghị trao đổi kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp triển khai chương trình công tác và các hoạt động thi đua cụm Nam Sông Hậu, 6 tháng cuối năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh trong Cụm triển khai kịp thời các văn bản, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nghiên cứu cụ thể hóa có hiệu quả theo chức năng của mình; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lựa chọn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để phối hợp thực hiện. Chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội; công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ; thực hiện tốt vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,…

Lãnh đạo các tỉnh Nam Sông Hậu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận các kết quả nổi bật của Mặt trận các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu 6 tháng đầu năm. Đề nghị, 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động. Tiếp tục tham gia các nội dung công việc góp phần hoàn thành đại hội các cấp, tham gia chào mừng Đại hội Đảng các cấp; triển khai các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Mặt trận cùng với các cấp chính quyền giám sát chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn. Thực hiện tốt chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,…

Trọng Vy