Chiều ngày 27/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thân Đức Hưởng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 42/NQ-CP; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn cho đại dịch COVID-19; Hướng dẫn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chi trả hỗ trợ; Kế hoạch giám sát của Mặt trận các cấp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Trương Linh Phượng và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải chủ trì tại điểm trụ sở cơ quan Viettet Cà Mau

Theo đó, hoạt động giám sát chủ yếu tập trung vào giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (gọi tắt là người có công và gia đình chính sách); hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các địa phương có ban hành chuẩn nghèo riêng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo chuẩn nghèo của địa phương; hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Trúc Hằng