Ngày 16/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình tổ chức hội nghị  lần thứ Mười một, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Khởi đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát chủ trương của tỉnh và huyện xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và triển khai các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được sát với địa phương, làm nổi bật, tạo lòng tin và sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đoàn kết tập hợp lực lượng, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, chăm lo cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn, thành phần yếu thế trong xã hội giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Các chương trình, các phong trào do MTTQ phụ trách đã và đang thực hiện được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện có hiệu quả. Bộ máy tổ chức của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về ở cơ sở.

Thông qua các hình thức, đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động được 785 cuộc, có trên 27.375 người dự, nghe. MTTQ các cấp trong huyện chủ trì xây dựng và nhân rộng 81 mô hình hiệu quả; chủ trì giúp thoát nghèo, cận nghèo được 74 hộ; có 07 ấp, khóm xóa trắng hộ nghèo; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động tiền mặt được trên 939 triệu đồng; an sinh xã hội vật chất quy ra tiền hơn 13,92 tỷ đồng. Chủ trì giám sát 03 cuộc, phối hợp giám sát, khảo sát 25 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phối hợp giám sát được 45 công trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, 29 công trình cầu, lộ giao thông nông thôn. Tổ hòa giải hòa giải thành 143/190 đơn, vụ việc tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng 47 đơn. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 03 xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Tân Phú phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 trên điạ bàn 03 xã Tân Phú, xã Thới Bình và xã Hồ Thị Kỷ. 

Trúc Hằng