Chiều ngày 18/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024 đã đến dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ôn lại truyền thống MTTQVN

Ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngày 18 tháng 11 hằng năm trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội; cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái… Qua đó, càng tăng cường khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Ngày hội đã được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đến tận cán bộ cơ sở quan tâm tham gia sinh hoạt, tạo mối liên hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động “Vì người nghèo”,….  vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều cố gắng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở,… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, đưa kinh tế của tỉnh nhà không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Phần văn nghệ nhân buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi Họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Việt trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Việt mong muốn thời gian tới tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc triển khai các hoạt động và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tăng cường phối hợp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để ban hành chính sách phù hợp, phát huy quyền làm chủ nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng tham gia và trao tặng an sinh xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, để thực sự là chỗ dựa của dân, là nơi nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư nguyện vọng và là nơi đoàn kết thành sức mạnh của nhân dân thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tiếp tục tăng cường vai trò trong công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc. Quan tâm, chăm lo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện có hiệu quả quy các quy chế, chương trình phối hợp công tác với các ngành, các cấp.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Minh Thành phát biểu tại buổi họp mặt

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tổ chức tôn giáo

Trọng Vy