Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Năm 2017, Các cấp, các ngành huyện Cái Nước chủ động thực hiện và đảm bảo các điều kiện thực hiện Luật PBGDPL trong phạm vi quản lý của mình, đáp ứng yêu cầu phục vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, gắn với nhiệm vụ phát triến kinh tể - xã hội của địa phương. Hàng năm, huyện ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đã lồng ghép tuyên truyền, phố biến Luật PBGDPL với sinh hoạt thường lệ của chi bộ, của ngành, các đoàn thể với gần 6.640 cuộc, có trên 73.310 lượt người dự. Nhân bản đề cương tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội hàng ngày để cấp phát theo đối tượng. Đài Truyền thanh huyện dành riêng thời lượng vào thứ tư hàng tuần để phổ biến những chủ trương, quy định của địa phương đến nhân dân. Các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Thanh niên với pháp luật” và 105 Tổ Tư vấn pháp luật cho phụ nữ, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và không có chồng con tham gia các tệ nạn xã hội phát huy nhiều tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả 185 tủ sách pháp luật. Trợ giúp pháp lý 131 vụ việc và tư vấn pháp luật cho 232 lượt công dân. Công tác hòa giải được quan tâm đẩy mạnh, đã hòa giải thành 214/285 vụ việc tiếp nhận, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hòa giải mà còn tham gia giải thích tư vấn và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Thông qua hoạt động hoà giải giúp cho các bên hiểu quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời mâu thuẫn ở khu dân cư, góp phần làm giảm các vụ việc khiếu nại vượt cấp, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đánh giá những kết quả mà huyện Cái Nước đã đạt được. Mong muốn thời gian tới, huyện khắc phục hạn chế và phát huy những ưu điểm để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, góp phần tăng cường kiến thức pháp luật cho nhân dân, nâng cao ý thức của nhân dân sống và làm việc theo pháp luật.

Mai Thành