Chiều ngày 22/6/2020, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh.

Đại biểu  tham dự cuộc kiểm tra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh

6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bằng nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, đồng tình cao với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các ngành, các cấp tích cực phối hợp vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động và ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đảng bộ huyện và chương trình, kế hoạch của UBND huyện, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề ra. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân trong huyện không ngừng được nâng lên… Qua đó tác động tích cực đến tư tưởng, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Từ những giải pháp trên, 6 háng đầu năm 2020 Mặt trận huyện U Minh đã được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau: Mặt trận và các ngành đoàn thể huyện đã đăng ký giúp đỡ 422 hộ thoát nghèo trong năm 2020. Trong đó, Mặt trận đăng ký giúp đỡ 98 hộ; các ngành đoàn thể đăng ký giúp đỡ 324 hộ. Tiếp tục duy trì thực hiện và nhân rộng 211 mô hình đã thực hiện giai đoạn 2017-2020; đăng ký thực hiện mới 112 mô hình trong năm 2020. Vận động thu quỹ phòng, chống Covid-19 được trên 316 triệu đồng; vận động, tiếp nhận quà hỗ trợ người nghèo, hộ dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn được trên 6 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri được 18 cuộc, 48 lượt đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham gia, có 944 cử tri tham dự; qua các cuộc tiếp xúc có 160 lượt ý kiến của cử tri đặt ra 183 vấn đề xoay quanh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền và nội chính. Hòa giải cơ sở thành 12/18 vụ việc; 06 vụ việc không thành, chuyển đến cơ quan cấp trên xem xét giải quyết. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện năm 2020; tham gia góp ý 18 dự thảo văn bản; thành lập 03 đoàn công tác đến khảo sát các điểm trường có học sinh trở lại học bình thường theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia giám sát được 13 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn ngày càng hoạt động có hiệu quả, đã giúp phát huy tốt hơn vai trò giám sát ở cơ sở, tham gia giám sát được 48 cuộc, 10 công trình. Giám sát 08 cuộc tại các xã, thị trấn về chi trả chế độ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, kết quả trên địa bàn huyện có 12.940 đối tượng được hỗ trợ số tiền chi hỗ trợ là 13 tỷ 498 triệu 750 nghìn đồng……

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền, đánh giá cao kết quả đạt được của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, lưu ý địa phương thời gian tới tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; tiếp tục phối hợp tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện tốt công tác dân tộc – tôn giáo, công tác giám sát, phản biện xã hội với những nội dung mà nhân dân quan tâm; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và hòa giải cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng trong nhân dân và dư luận xã hội,…

         Gia Huy