Sáng ngày 17/7/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tôn giáo năm 2020 cho cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, triển khai các chuyên đề trọng tâm như: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay và chuyên đề về thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

Qua buổi tập huấn của Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu các quy định của Đảng, Nhà nước và Hiến chương hành đạo của tôn giáo để tuyên truyền, vận động đồng các tôn giáo chấp hành tốt các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm, gần gũi tôn giáo, hướng dẫn, nắm bắt kịp thời yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tôn giáo để kiến nghị ngành chức năng giải quyết, góp phần tăng cường, phát huy và giữ vững khối đại đoàn kết tỉnh nhà./.

Trọng Vy