Sáng ngày 05/11/2020, ấp Cái Trăng tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây là ấp chỉ đạo điểm của xã Hàm Rồng để các ấp rút kinh nghiệm, đồng thời, là đơn vị tổ chức Ngày hội toàn dân tộc đầu tiên của huyện Năm Căn.

Cán bộ, nhân dân trên địa bàn ấp Cái Chăng tham gia trò chơi dân gian nhân Ngày hội

Tại đây, cán bộ và nhân dân trong ấp Cái Trăng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm hình thành và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2020); tổng kết một năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Bên cạnh đó, biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, có thành tích đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời, biểu quyết các nội dung thực hiện trong năm 2021.

Năm 2020, ấp được đầu tư mới 600m lộ giao thông nông thôn, với vốn đầu tư 900 triệu đồng, nâng tổng số đến nay trên địa bàn đạt có 75% được bê tông hóa; có 157/157 hộ dân sử dụng điện, đạt 100%; trên 75% nhà ở đạt chuẩn cấp 4. Lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm 65%, tỷ lệ trẻ đến trường đạt 97%, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 80%. Đến nay, toàn ấp còn 02 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo, gần 75% hộ gia đình làm hàng rào cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. Ngoài ra, ấp còn thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa và Tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông”, với chiều dài 2.700m, có 54 hộ tham gia.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn tặng giấy khen cho Cán bộ, nhân dân ấp Cái Trăng và 02 cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tài Nguyên