Thực hiện chủ trương của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện về xây dựng mô hình, Mặt trận Tổ quốc xã Trần Thới đã chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy về chủ trương, đồng thời tích cực phát động nhân dân thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.

Nhân dân tại ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước trồng hoa trong khuôn viên nhà

Năm 2017, bám theo hướng dẫn của Mặt trận huyện Cái Nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thới tiến hành chủ trương xây dựng các mô hình trên địa bàn xã. Qua khảo sát thực tế việc lựa chọn địa bàn, vị trí để xây dựng mô hình điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu với Đảng ủy thống nhất chọn mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp’’ làm mô hình điểm của xã đăng ký về huyện để phát động xây dựng và nhân rộng năm 2017. Mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp’’ được xây dựng ở Tổ nhân dân tự quản số 03 thuộc ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước với sự đồng thuận tham gia thực hiện của 17 hộ dân trên tuyến có chiều dài 700m, S. Các ấp còn lại Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giao cho Ban công tác Mặt trận ấp có trách nhiệm tham mưu với Chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng ít nhất 01 mô hình để nhân rộng.

Khi đã có chủ trương của cấp ủy, khảo sát vị trí thực hiện phù hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thành lập Ban Chỉ đạo; phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ấp tiến hành tổ chức hợp dân nơi lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình để triển khai kế hoạch chi tiết về xây dựng mô hình của Ban Chỉ đạo. Qua tổ chức họp dân có 17/17 hộ dân nằm trên tuyến tham dự và đã thống nhất 100% theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình đã triển khai.

Được dân đồng tình ủng hộ thực hiện việc xây dựng mô hình, Ban Chỉ đạo tập trung tuyên truyền rộng rãi nội dung về xây dựng mô hình cho dân biết; phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách nhiệm vụ cụ thể; phát động 17 hộ trên tuyến đăng ký thực hiện tốt những nội dung trong việc xây dựng mô hình gồm: mỗi hộ dân trên tuyến đều có trồng hàng rào cây xanh hoặc hàng rào bê tông nối liền với nhau; gia đình gương mẫu chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; thường xuyên tỉa cành, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, có đường bê tông từ lộ vào nhà, có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; nhà ở ngăn nắp, gọn ràng, có nơi chứa rác thải, chủ động phân loại, thu gom rác thải, xử lý nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi không gây ảnh hưởng đến môi trường; sử dụng tiết kiệm điện, nước, chi tiêu trong gia đình; hộ gia đình thường xuyên làm vệ sinh nơi ở và khu vực xung quanh sân, vườn, góp phần làm cho tuyến đường dân cư xanh - sạch - đẹp; nhà phải có đế cờ, cột cờ, lá cờ đúng quy cách; có 100% hộ trên tuyến treo cờ Tổ quốc mỗi khi địa phương phát động; hộ gia đình không có vườn tạp, không để đất hoang, xung quanh nhà ở xanh, sạch, đẹp...

Trong thời gian triển khai thực hiện Ban chỉ đạo xã cùng với Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức họp dân và kiểm tra thực tế để đã đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế và đồng thời đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới đạt hiệu quả. Từ sự đôn đốc, quyết tâm vào cuộc, mô hình đến nay được xây dựng hoàn thành và đã được công nhận. Hiện tại, mô hình đang được củng cố, hoàn thiện thêm theo hướng tăng thêm số lượng hộ dân trên tuyến tham gia.

Mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp’’ được công nhận, gắn bản tại ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thới, Nguyễn Kiên Giang cho biết trên cơ sở những kết quả đạt được của mô hình, Ban Thường trực UBMTTQVN xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ấp Công Trung tiếp tục tuyên truyền, vận động 17 hộ dân nằm trên tuyến mô hình điểm nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc duy trì, giữ gìn và nâng cao chất lượng của mô hình trong thời gian tới, vận động mỗi hộ gia đình đều có bóng đèn treo trước nhà để góp phần hoàn thiện mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp’’, đồng thời có kế hoạch nhân rộng kéo dài mô hình thêm 1.000 mét để thực hiện trong năm 2018. Chọn mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp’’ để nhân rộng trong toàn xã thực hiện. Hiện tại Ban công tác Mặt trận các ấp đều đã đăng ký mô hình thực hiện và đang triển khai thực hiện tốt các bước trong việc xây dựng mô hình.

Mai Thành