Chiều ngày 04/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật do Nhà Thiếu nhi tỉnh vận động ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 10 triệu đồng, 300 thùng mì gói, 100 thùng quần áo và tập vở do Nhà thiếu nhi tỉnh vận động ủng hộ ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Trúc Hằng