Thời gian qua, xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hội, huyện U Minh đã tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân tại địa bàn. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Khánh Hội - Trần Thùy Nhiên trao Quyết định bàn giao nhà ở trên địa bàn xã

Khánh Hội là xã ven biển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã đã lấy hộ nghèo, đồng bào tôn giáo, dân tộc làm trung tâm. Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động “Vì người nghèo”; triển khai công tác giảm nghèo bền vững đến tất cả các ấp trong xã.

Từ năm 2017 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hội vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 80 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tiếp nhận sự ủng hộ của 36 tổ chức, cá nhân hỗ trợ quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, tổng trị giá gần 1,7 tỉ đồng. Trong đó, gồm 2.616 suất quà, 03 cây cầu giao thông nông thôn, 7.480 quyển tập, 50 cặp học sinh, 21 xe đạp; vận động chăm lo phụng dưỡng cho 01 mẹ Việt Nam anh hùng, với mức 1 triệu đồng/tháng; tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vận động nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nghỉ học trở lại trường; khám và cấp thuốc miễn phí cho 7.350 lượt người nghèo, người cao tuổi trong xã,…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Hội - Trần Thùy Nhiên cho biết thời gian qua, MTTQ đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo bền vững. Từ việc phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, từ đầu năm 2018, toàn xã chỉ còn 367 hộ nghèo, chiếm 12,68%, giảm 129 hộ nghèo so với năm 2016; hộ cận nghèo 134 hộ, chiếm 4,63%. Trong số 208 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 78 hộ nghèo. Nhờ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, đến nay Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Hội đã triển khai xây dựng 31 căn nhà và sửa chữa 11 căn nhà theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; 04 căn nhà tình nghĩa; 04 căn nhà “Vì người nghèo”, tổng trị giá gần 1,6 tỉ đồng. Những căn nhà này sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng 02 mô hình “Thắp sáng đường quê” tại ấp 3 và mô hình “hàng rào cây xanh” ở ấp 8; vận động nhân dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”… Qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện đạt các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Khỏe