Ngày 24/11/2020, Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu, Tiểu cụm 2 gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Lâm Dũng Liêm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Dự buổi làm việc có bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành tham gia ý kiến tại buổi kiểm tra tại tỉnh Bạc Liêu

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã thông tin đến đoàn kiểm tra một số vấn đề nổi bật về công tác MTTQ của tỉnh năm 2020, cũng như định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021. Ngoài ra, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi - đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chọn để Đoàn kiểm tra đến làm việc, đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận của huyện năm 2020. Trong năm 2020, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã chủ động trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tiêu biểu là công tác giảm nghèo, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ xây dựng 54 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất cho 30 hộ nghèo… Ngoài ra, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng tuyên truyền tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra thống nhất với báo cáo của tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở này, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang để xem xét, trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020.

Trọng Vy