Ngày 12/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 10, khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Dương Thu Hiền đã đến dự.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở kịp thời triển khai cụ thể 05 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình do Mặt trận chủ trì tiếp tục được duy trì thực hiện. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thông qua các hình thức, đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 1.550 cuộc, có trên 80.700 lượt người dự, nghe. MTTQ các cấp đã chủ trì xây dựng, nhân rộng được 229 mô hình; giúp thoát nghèo và cận nghèo 154 hộ; có 20 ấp, khóm xóa trắng hộ nghèo; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 1,3 tỷ đồng và an sinh xã hội trên 10,5 tỷ đồng. Tổ chức 09 lượt khảo sát, kiểm tra các mặt công tác như: hoạt động của MTTQ, khảo sát công tác phong trào, mô hình, giảm nghèo và công tác phối hợp... chủ trì và tham gia các hoạt động giám sát đối với chính quyền cùng cấp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; theo dõi việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tích cực thực hiện các hoạt động phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND và UBND cùng cấp; chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, …

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Dương Thu Hiền ghi nhận những kết quả mà MTTQ các cấp đã đạt được. Lưu ý địa phương thời gian tới tiếp tục đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường nắm bắt tâm, tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy kịp thời; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và các nội dung cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trúc Hằng