Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 5 để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Hoàng Thám và các đồng chí là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đồng chí Phạm Kim Cương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rạch Chèo được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại hội nghị đã thông qua quy trình hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác quản lý cán bộ.

Kết quả, Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Phạm Kim Cương, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội nghị cũng hiệp thương bầu thay thế 09 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay cho các Ủy viên đã chuyển công tác.

 Văn Vinh