Sáng ngày 21/8/2019, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các tăng, ni, phật tử tại Chùa Thiền Lâm, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau nhân dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2019

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền tặng quà cho Sư Cô Thích Nữ Diệu Giác, Trụ trì Chùa Thiền Lâm, phường Tân Thành

Tại nơi đến, đoàn đã tặng hoa, quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe các tăng ni, phật tử trong chùa. Đồng thời, mong muốn các tăng ni, phật tử sẽ kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, động viên, vận động tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo.

Trọng Vy