Chiều ngày 08/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức lễ phát động xây dựng “Tuyến đường Phụ nữ mang giỏ xách đi chợ” nhằm góp phần hạn chế sử dụng túi ni lon trên địa bàn xã Hòa Thành.

Lễ phát động xây dựng “Tuyến đường Phụ nữ mang giỏ xách đi chợ”

Tham dự buổi lễ có trên 60 chị em phụ nữ là hội viên hội phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Nhằm giúp cho chị em hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn có ý thức, điều chỉnh hành vi, thói quen sử dụng túi nilon và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” để giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt và sản suất đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời vận động nói không với túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa được sử dụng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và nhân dân tiến đến xây dựng xã Hòa Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.

Dịp này, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau cũng đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, tặng 60 giỏ xách cho chị em hội viên phụ nữ ở các ấp trên địa bàn xã.

                                                                                         Minh Lăng